Splošni pogoji poslovanja

/Splošni pogoji poslovanja
Splošni pogoji poslovanja 2020-08-07T07:29:03+01:00

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com

Podatki o podjetju
Naslov: Tina Grilc Coaching, Tina Grilc s.p., Cesta Tončke Čeč 57, 1420 Trbovlje
Davčna številka: 31642730
Matična številka: 7084633000
IBAN: SI56 6100 0001 3991 045, odprt pri Delavski hranilnici d.d.
Telefon: 051 380 025
E-mail: info@stinovtujino.com

Splošni pogoji poslovanja spletne strani stinovtujino.com so sestavljeni v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Veljajo za vse uporabnike spletne strani.

Upravljavec spletne strani je podjetje Tina Grilc Coaching, Tina Grilc s.p., Cesta Tončke Čeč 57, 1420 Trbovlje, DŠ: 31642730. (v nadaljevanju ponudnik).
Z nakupom ali uporabo na spletni strani uporabnik sprejema te splošne pogoje poslovanja in potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.

1. Naročila
Na spletni strani stinovtujino.com lahko nakupujejo fizične in pravne osebe. Nakup se plača z nakazilom na poslovni TRR ali plačilom preko storitve PayPal. Vsi nakupi mentorskih programov in individualnega dela so dokončni in nimajo možnosti vračila denarja, razen če je pri posameznem izdelku navedeno drugače (npr. 30-dnevna garancija z možnostjo vračila denarja).
Uporabnik oz. udeleženec izobraževanj, individualnega svetovanja in/ali mentorskih programov sam v celoti prevzema odgovornost za svoj uspeh in rezultate svojega dela. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za rezultate strank.

2. Varnost nakupa
Podatki, ki jih uporabnik poda v kontaktnih obrazcih, se obravnavajo zaupno.

3. Dostopnost informacij
Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku vselej nudil možnost dostopa do naslednjih informacij:
• podatke o podjetju (firmo, sedež, davčno in matično številko ter registrske podatke),
• kontaktne podatke, za hitro in učinkovito komuniciranje,
• bistvene lastnosti blaga oziroma storitve,
• ceno blaga ali storitve, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami,
• potrošniku informacijo o pravici odstopiti od pogodbe v skladu s 43. č. členom Zakona o varstvu potrošnikov in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca odstop od pogodbe,
• podrobnejšo ureditev plačila ter način in rok dobave ali izpolnitve,
• časovno veljavnost ponudbe in cene.

4. Plačilo
Uporabnik lahko izbira med sledečimi možnostmi plačila:
– z nakazilom oz. po predračunu,
– preko storitve Paypal,
– (če je tako navedeno) s kreditno kartico: MasterCard, Visa.
Nakazilo – uporabnik izvede plačilo na poslovni TRR in po izvedenem nakazilu prejme račun.
Predračun – plačilo z nakazilom na TRR je možno ob predhodnem  kreiranju predračuna. Zaželeno je, da uporabnik o poravnanem predračunu obvesti ponudnika, in sicer na elektronski naslov info@stinovtujino.com V kolikor uporabnik v roku 14 dni ne bo poravnal zneska po predračunu, bo naročilo stornirano in kot tako ne bo več upoštevano.
S plačilno kartico – pri nakupu s plačilno kartico mora uporabnik izbrati plačilno kartico, s katero želi plačati izbrano blago.

5. Cene in blago
Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Vse cene vključujejo DDV. Cene nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Znesek poštnine ni vštet v ceno izdelkov, razen če je tako navedeno. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe ponudbe in cen. Roki veljavnosti akcij, so navedeni pri vsaki ponudbi.

6. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga
Potrošnik (velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo ali uporabljajo blago za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh od prevzema blaga ponudniku pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Potrošnik lahko svoj odstop poda z nedvoumno izjavo, iz katere izhaja odstop od pogodbe, in sicer po elektronski pošti na e-naslov info@stinovtujino.com.

Rok za vračilo začne teči naslednji dan po dnevu, ko je potrošnik blago prejel. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Potrošnik mora blago vrniti ponudniku nemudoma po odstopu, najkasneje pa v štirinajstih (14) dneh od sporočila o odstopu. Zgolj vračilo blaga v roku za odstop, ki mu ni priložena odstopna izjava, se ne šteje za odstop od pogodbe. Potrošnik mora blago vrniti ponudniku nepoškodovano, v nespremenjeni količini ter v originalni nepoškodovani embalaži. Potrošnik blaga ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe oz. vračila. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus blaga v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je le to posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik mora odstopni izjave priložiti kopijo računa in podatke o transakcijskemu računu, na katerega bo ponudnik lahko vrnil opravljena vplačila. Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko bo to mogoče, najkasneje pa v roku štirinajst (14) dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Možnost vračila ne velja za izobraževanja, tečaje tujih jezikov, prevode, individualne tečaje in delavnice v živo ali preko spleta.

7. Prevodi
Zagotavljamo, da bo kakovost prevoda vsaj takšna kot kakovost izvirnika. Za morebitne pomenske napake v izvirniku odgovarja naročnik sam. V primeru, da slovnično slab, nejasen izvirnik in pomenske napake v izvirniku vplivajo na kakovost končnega izdelka, posledice in odgovornost za to nosi naročnik sam. Prevodi ne vključujejo pregleda naravnega govorca. V primeru, da se stranka za to odloči, se to obračuna ločeno, ustrezno pa se tudi podaljša rok. Če se stranka za pregled prevoda s strani naravnega govorca ne odloči, se kot zadnja različica in izbor besed upošteva prevajalčeva različica. Če si stranka želi drugačnega izbora besed, slovnice itd., je to mogoče dopolniti (s podaljšanim rokom), a to ne zniža cene prevoda.
Prevedeno besedilo je zadnja različica in morebitne želje stranke po spremembah pomenijo podaljšanje roka, cena pa ostane ista.
Plačilo prevoda: Prevod se za fizične osebe poravna vnaprej, za pravne osebe pa velja valuta 15 dni.

8. Varstvo osebnih podatkov
S plačilom ali izpolnjevanjem obrazcev na spletni strani uporabnik dovoljuje, da sme podjetje Tina Grilc Coaching, Tina Grilc s.p., Cesta Tončke Čeč 57, 1420 Trbovlje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov posredovane osebne podatke uporabiti in obdelovati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ter z namenom, ki je določen v nadaljevanju.
Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnika, ki jih je le-ta vnesel v kontaktni obrazec (fizična oseba: ime, priimek, naslov, poštno številko, kraj, telefon ali GSM – neobvezno, elektronski naslov, podatke o poslovni ideji, njegovemu poslu, itd.) Uporabnik, ki si je prenesel brezplačna spletna darila na spletni strani stinovtujino.com, bo prejemal tudi obvestila podjetja, od katerih se lahko kadar koli odjavi.

Zbrani podatki si uporabljajo za:
– statistično obdelavo,
– trženjske raziskave,
– segmentacijo kupcev,
– obdelavo preteklega nakupnega obnašanja,
– obveščanje o novostih v ponudbi in poslovanju,
– pošiljanje reklamnega gradiva in
– vabil na dogodke
– ter za obveščanja o nagradnih igrah, katerih organizator je podjetje Biznis Zame, Tina Grilc s.p.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke, za namen neposrednega trženja. Upravljavec bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestil uporabnika, ki je to zahteval. Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali oziroma obdelovali. Uporabnik s sprejetjem teh splošnih pogojev poslovanja tudi potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami vsakokratno veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov, lahko uporabnik slednja posreduje na e-naslov: info@stinovtujino.com.

Nameni obdelave osebnih podatkov – uredba GDPR
Osebne podatke (ime in priimek, naslov, naslov elektronske pošte, telefonska številka in podatek o vrsti tečaja ali delavnice, vsebina prevoda, ali izdelek, ki ga je naročila) podjetje (upravljalec) Tina Grilc Coaching, Tina Grilc s.p., Cesta Tončke Čeč 57, 1420 Trbovlje, obdeluje samo za naslednje namene:
– za pošiljanje e-poštnih sporočil (e-novic) z namenom obveščanja o novih tečajih, akcijah, novih izdelkih, novih vsebinah na spletni strani stinovtuijno.com, storitvah ali delavnicah, ki jih organizira ali soorganizira podjetje Tina Grilc s.p., stinovtujino.com,
– za vodenje evidence o kupcih izdelkov in storitev, ki so objavljene na spletni strani podjetja Tina Grilc s.p., stinovtujino.com
– za pregled in analizo aktivnosti posameznikov pri poslanih e-poštnih sporočilih (katera e-sporočila je posazmenik odpr, katera je prebral, katere povezave je kliknil, koliko časa je bral posamezne vsebine in ali jih je komu priporoči)
– za segmentiranje posameznikov na podlagi njihove aktivnosti pri e-sporočilih, ki skladno z njihovo aktivnostjo prejmejo individualizirana e-poštna sporočila (to pomeni, da lahko različni posamezniki prejemajo e-poštna sporočila z različno vsebino), z namenom bolj relevantnega obveščanja in doseganja višje stopnje odzivnosti na poslana e-poštna sporočila;
– za analizo življenjske poti uporabnika na spletni strani stinovtujino.com: od kje je uporabnik prispel na spletno stran, koliko časa se je zadržal na spletni strani, katere strani je obiskoval, katere vsebine je prenesel oziroma si jih ogledal, katere spletne strani so ga vodile v nadaljnje korake.

Celotna analiza in upravljanje s podatki se uporablja zgolj za interno evidenco podjetja Tina Grilc s.p., stinovtujino.com in se ne posreduje tretjim osebam. Trbovlje, 23. 5. 2018

Varstvo osebnih podatkov
Podjetje Tina Grilc s.p. deluje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) ter posamezniku v sklopu varovanja osebnih podatkov zagotavlja naslednje pravice:

Pravica, da od podjetja Tina Grilc s.p. kot upravljavca osebnih podatkov kadar koli zahteva dostop do osebnih podatkov ter spodnje informacije:
– namene obdelave,
– vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
– predvideno obdobje shranjevanja osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
– obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov,
– razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika,
– brezplačno kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi posameznik sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.
– popravek netočnih osebnih podatkov,
– omejitev obdelave, kadar posameznik oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
– podatek, ali je obdelava nezakonita in nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
– upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
– izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekliče to privolitev za obdelavo osebnih podatkov,
– izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi me prvotni upravljavec pri tem oviral,
– prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov,
– zahtevek, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov,
– pravica, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, čemeni, da obdelava mojih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov,

Postopek uveljavljanja pravic posameznika
Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, posredujem v pisni obliki na upravljavca, Tina Grilc s.p., in sicer na e-naslov info@stinovtujino.com. Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati. Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

9. Piškotki
Na spletni strani se uporabljajo:
– Tehnični piškotki – ti piškotki so na spletni strani stinovtujino.com potrebni za pravilno delovanje spletne strani, in so sledeči:
– Piškotki za namen analiziranja prometa – analitični piškotki – (štetje obiskovalcev, identifikacija brskalnikov in ključnih besed, ki vodijo na mesto, težave pri navigaciji)
– Google Analytics piškotki so uporabljeni za spremljanje obiska spletne strani stinovtujino.com, za spremljanje prodaje in spremljanje drugih navad uporabnikov. Google Analytics je Googlovo orodje za spletne analitične podatke, ki se uporablja za boljše razumevanje, kako uporabniki uporabljajo spletno mesto ponudnika.
– Push Notifications – če se uporabnik odloči, da dovoli obvestila »Push notifications«, potem prejema obvestila. Od obvestil se lahko kadar koli odjavi v nastavitvah brskalnika.

V primeru, da uporabnik ponudniku ne bi več dovolili uporabe piškotkov na njegovemračunalniku, lahko uporabnik nastavitve spremeni v vsakem trenutku, in sicer v spodnjem desnem kotu spletne strani, kjer se vedno nahaja zavihek "Uredi nastavitve piškotkov". Na tem zavihku lahko uporabnik izbere, ali se strinja s tem, da se na njegov računalnik naloži piškotke ali ne.

10. Pogodba in arhiviranje pogodbe
Pogodba je sklenjena, ko ponudnik potrdi prejem naročila, in sicer z elektronskim sporočilom, ki ga pošlje na posredovani elektronski naslov. Pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku. Sklenjena pogodba med uporabnikom in prodajalcem ter kopije računov se arhivirajo na sedežu podjetja.

11. Končne določbe
Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko v vsakem trenutku, brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje poslovanja. O vsaki spremembi splošnih pogojev poslovanja, bo ponudnik na primeren način obvestil uporabnike. Za primeren način se šteje objava splošnih pogojev poslovanja na spletni stran stinovtujino.com. Šteje se, da se uporabnik strinja s spremembo splošnih pogojev  poslovanja, če še naprej uporablja to spletno stran. Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu pa se lahko zgodi, da zaradi hitrih sprememb ponudbe ali kratkih akcij, ponudnik ne more zagotoviti ažurnosti podatkov. V tem primeru bo uporabnika obvestil po e-pošti. Ugovore, pripombe, zahtevke, izjave in reklamacije lahko uporabnik pošlje po elektronski pošti na e-naslov info@stinovtujino.com. Reševanje ugovorov, pripomb, zahtevkov in reklamacij bo potekalo v skladu z določili veljavne zakonodaje. Za vse spore, ki izhajajo iz uporabe spletnega portala in iz teh splošnih pogojev poslovanja, ki jih ponudnik in uporabnik ne bi mogla sporazumno rešiti, je stvarno pristojno sodišče v Trbovljah.

Ti pogoji začnejo veljati dne 02.06.2016

Loading...